9. & 10. KLASSE

På Mellerup Efterskole tilbyder vi både 9. og 10. klasse.

9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA).

10. klasse afsluttes med folkeskolens 10. klasses prøve (FS10).

I gennemsnit har vores elever omkring 26 klokketimer pr. uge fordelt på almindelige skolefag og valgfag.

Det ugentlige timetal for en elev i 9. klasse ligger på minimum 22,5 og maximum 30 klokketimer.

Det ugentlige timetal for en elev i 10. klasse ligger på minimum 21 og maximum 30 klokketimer.

LÆS MERE OM BOGLIGE FAG

9. KLASSE

Eleverne i 9. klasse har følgende obligatoriske fag:

 • dansk,
 • matematik,
 • engelsk,
 • idræt,
 • tysk,
 • fysik,
 • biologi,
 • geografi,
 • samfundsfag,
 • historie og
 • kristendom

10. KLASSE

Eleverne i 10. klasse har følgende obligatoriske fag

 • dansk,
 • matematik,
 • engelsk
 • idræt

Tysk og fysik kan vælges til.