BOGLIGE FAG

På Mellerup Efterskole har vi valgt at placere de boglige fag  på 4 af ugens 5 dage – mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Onsdag er anderledes. Her har eleverne udelukkende fællesfag og valgfag som musik, bevægelse, sammenspil o.s.v.

Undervisningstimerne er typisk af 60 minutters varighed.

De boglige fag ligger i tidsrummet kl. 8.15 til 15.00.

Undervisningen på Mellerup Efterskole står mindst mål med undervisningen i folkeskolen.

På Mellerup er du med til at bestemme indholdet i undervisningen. Medbestemmelse og inddragelse gør undervisningen spændende og vedkommende, og det forpligter også dig som elev. Et tæt samspil mellem lærer og elev er kendetegnende for kulturen på Mellerup.

 

DANSK

Danskfaget omfatter fortælling, samtale, læsning og formulering. Vi betragter faget ”dansk” som et samtaleforum, der er med til at udvikle din personlighed, livsforståelse og forståelse af menneskelige relationer. Det er vigtigt, at du arbejder engageret både mundtligt og skriftligt.

På Mellerup er du med til at bestemme indholdet i danskundervisningen.  I årets løb har vi blandt andet en filmuge, hvor du får lov til sammen med en mindre gruppe at lave din egen film, som bliver vist på skolen. Drama er også en del af danskundervisningen, når vi opfører forskellige litterære tekster. I forbindelse med vores musikcaféaftener har vi god erfaring med at modige elever fremfører poetiske, rappede, slammede og frem for alt vigtige skriverier på scenen.

Det ugentlige timetal er 4 x 60 min.

MATEMATIK

I en spændende kombination af teori og praksis skaber vi en motiverende ramme, så du oplever at få et boost i matematikken. Undervisningen rækker ind i gymnasiet og udfordrer til at være studerende frem for elev. Undervisningen er baseret på materiale, som er udviklet af matematiklærerne, og som tager udgangspunkt i elevernes samtid.

Formålet med undervisningen i matematik er, at du bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.  Vi arbejder med emner som: koordinatsystemer, funktioner og grafisk afbildning, penge og økonomi, algebra, geometri, statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning.

Det ugentlige timetal er 3 x 60 min.

ENGELSK

In our English lessons we aim to give you a deeper understanding of the language and the society and culture in English speaking countries.

Everyone learns differently so naturally we approach the language from various angles. Besides reading and writing you take part in debates and become confident in voicing your opinion. The internet is also an important part of our lessons, for example when we listen to music or search for relevant material.

Throughout the year we work with different topics, and of course watch movies that have connection to the subjects.

Det ugentlige timetal er 2 x 60 min.

TYSK

På Mellerup har 9.klasse tysk som 2.fremmedsprog.

Går du i 10.klasse kan du vælge valgfaget tysk og afslutte med Folkeskolenes 10.klasse prøve. Tysk er placeret i valgfagsmoduler over middag, hvor der også ligger kreative, musikalske og bevægelsesmæssige valgfag.

I tyskfaget er vi vant til, at vores elever kommer med forskellige baggrunde, så vi tilrettelægger vores undervisning, så alle kan være med.

Vi arbejder med emner, som du er med til at bestemme. Disse emner kan være Musik, Jungssein, Wünsche und Träume, Vorurteile, Sport, Nationalsozialismus og mange flere. I hvert emne lærer du nye ord og øver dig på at diskutere relevante spørgsmål. Det lyder ikke kun sjovt, det er faktisk sjovt at tale tysk, og det vil du få rig mulighed for at opdage.

Du vil typisk øve dig i sproget ved at diskutere med din sidekammerat, så vær tryg og kast dig ud i det. Grammatikken arbejder vi med i forbindelse med dit skriftlige tysk, og her gennemgår vi endnu engang de basale regler for dig. Er du en haj til grammatikken, får du mulighed for at arbejde med andre udfordringer.

Der bor 80 millioner mennesker i Tyskland. Det er et kæmpe land, der ligger lige syd for grænsen, og som du kan få gavn af både kulturelt og hvad angår jobmuligheder. Lærer du tysk, bliver din verden større.

Det ugentlige timetal er 2 x 60 min.

HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG

På Mellerup efterskole har du historie, samfundsfag og kristendom i 9. klasse. Fagene indgår alle under begrebet medborgerskab, og der undervises tværfagligt i de tre forskellige fag. Vi kalder faget HKS – Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag.

I HKS vil du opleve at have medbestemmelse i fagene i form af gruppearbejde, små projekter og diskussioner. Vi diskuterer etik og moral og lærer om forskellige livsopfattelser afhængigt af tid, religion og kultur.

Du vil opleve at blive en vigtig aktør i en demokratisk proces.

Det ugentlige timetal er 2 x 60 min.

FYSIK/KEMI, BIOLOGI, GEOGRAFI

I 10.klasse veksler undervisningen i fysik/kemi mellem teori og praksis og spænder vidt over det naturvidenskabelige område.

Det ugentlige timetal er 2 x 60 min. for elever i 10. klasse. Undervisningen er placeret i valgfagsmoduler over middag, hvor der også ligger  kreative, musikalske og bevægelsesmæssige valgfag

I 9.klasse er den obligatoriske undervisning i fysik/kemi, geografi og biologi delt op i to semestre. Således har eleverne fysik/kemi i efterårssemestret og går til prøve i januar, mens der i forårssemestret undervises i biologi og geografi, som begge er udtræksfag.

Det ugentlige timetal er 3 x 60 min. for elever i 9. klasse.