FÆLLES FAG

På Mellerup har vi nogle fælles fag, som er obligatoriske for alle:

  • Fortælletime som indledes med morgensang 4 gange om ugen
  • Fællesmøde som efterfølges af et elevmøde
  • Fælles bevægelse i den store sal 2 gange om ugen
  • Storekor/Gadeorkester én gang om ugen og
  • Sangtime hver fredag som afslutning på ugen

Læs mere nedenfor.

FÆLLESMØDE & ELEVMØDE

Hver uge holder vi et fællesmøde for alle skolens elever, lærere og andre medarbejdere. Her snakker vi om tiden, der er gået og tiden, der kommer.

Fællesmødet er også et forum, hvor eleverne kan komme med ønsker, ideer og tanker om, hvordan deres ophold på Mellerup kan blive styrket.

Fællesmødet afsluttes med et elevmøde, hvor eleverne selv tager relevante emner og problemstillinger op.

I øjeblikket holder vi fællesmøde hver tirsdag fra kl. 13.00-13.30.

SANGTIME

At synge er én af de centrale ting ved at være en ”Mellerupper”.

Vi holder sangtime hver fredag eftermiddag og slutter ugen af i en hyggelig ramme.

Vi synger primært sange fra højskolesangbogen, som består af en bred vifte af nye og gamle sange.

STOREKOR & GADEORKESTER

På Mellerup synger alle med i skolens Storekor. Vi arbejder med tre- og firstemmige rytmiske korarrangementer, som kan variere i sværhedsgrad. Allerede efter få uger har Storekor sin første optræden, når forældrene kigger forbi til forældredag.

I perioder af skoleåret  fungerer Storekor også som gadeorkester – et stort kor akkompagneret af blæs, percussion, bas, guitar m.m. Her er der fokus på performance, hvor koreografi er en vigtig del af udtrykket. Gadeorkesteret tager ud og optræder på gaden, både i Danmark og på vores udlandsturné.

FÆLLES BEVÆGELSE

På Mellerup Efterskole har vi to obligatoriske bevægelsestimer om ugen. Indholdet i timerne varierer gennem året og kan eksempelvis være gymnastik, folkedans, gamle lege, fysisk træning, boldspil og andet godt både indendørs og udendørs.

Vi bruger en del energi og tid på at træne op til vores musik- og bevægelsesopvisning i foråret, hvor vi optræder rundt om i Danmark og tager på turné i Irland. Vi blander typisk livemusik og bevægelse til vores optrædener, og det kræver en del koordination og træning.

Målet med opvisningen er at vise tilskuerne en bred vifte af Mellerups sjæl: Musik og bevægelse i en sammenhæng der er overraskende, rørende, morsom og finurlig. For os er det lige så vel det store billede som de små detaljer, der er vigtig, og hver elev holder en brik til det færdige puslespil, som er vores opvisning.

Derudover er opvisningen og forberedelserne op til en rigtig god anledning til at lade fællesskabsfølelsen blandt eleverne vokse og blomstre.
Du behøver ikke at være en erfaren idrætsudøver, gymnast eller danser, men vi forventer, at du har lyst til at deltage og udnytte muligheden for at få dig selv og din krop bevæget.

FORTÆLLETIME

Hver dag møder alle eleverne til morgensang og fortælletime i skolens foredragssal klokken 7.45. Fortællestoffet er overvejende hentet fra mytologien, historien, livet, dagligdagen og skønlitteraturen.

Fortælletraditionen er rig på Mellerup, og den er en aktiv del af skolens hverdag. Vi får mange elever, for hvem det er noget helt nyt, at der bliver fortalt for dem – i hvert fald på den måde, vi praktiserer det.

Det sidder dybt i os, at vi gerne vil fortælle for hinanden.

Mange af vore elever vil uden tvivl senere hen i deres liv tænke tilbage på fortælletimerne, idet fortællingen til alle tider har været en del af menneskelivet. Også vor egen historie er en fortælling. Menneskets historie er en fortælling, som er blevet fortalt lige så længe, vi har haft et sprog. Det sidder dybt i os, at vi gerne vil fortælle for hinanden. Det er let at forestille sig de tider, da man sad omkring bålet, senere tællelyset og endnu senere petroleumslampen og fortalte for hinanden. Myter, sagn og folkeeventyr er blevet til på den måde.

Den mundtlige fortælling (det levende ord) griber os stadigvæk, selv om vi lever i en tid, hvor billedfortælling er en meget yndet fortælleform. Men hverken det skrevne ord eller billeder af forskellig slags kan erstatte den mundtlige fortælling fuldt ud – af ovennævnte grunde, og fordi man ved at lytte til fortælling bevarer evnen til selv at danne billeder inde i hovedet. Mister man den evne, tørrer en kilde til fantasien ud. Ydermere kan tilføjes, at det er en styrkelse af fællesskabet, at man mindst én gang om dagen er samlet om et fælles emne.

Menneskets historie er en fortælling, som er blevet fortalt lige så længe, vi har haft et sprog.

Det rent faglige (historie og litteratur) har naturligvis også en værdi. Det, at man lærer sin egen baggrund at kende, er en nødvendighed for at forstå sin egen tid og for at kunne få visioner om fremtiden. 

Det kan være en berigelse for eleverne at blive præsenteret for gode romaner, noveller og andre tekstformer, hvis personer viser sider af sig selv, som kan være medvirkende årsag til, at den enkelte elev går i gang med at søge efter sit eget ståsted i tilværelsen, sin egen placering i helheden og i fællesskabet med andre mennesker.

Nogle af fortælletimerne er sangtimer, hvor også tolkning af sangtekster indgår.

Med jævne mellemrum har vi ”fri talerstol”, således at den enkelte elev kan komme til orde, hvis han/hun har en fortælling at dele med os andre.