DOKUMENTATION

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, som er en del af Ministeriet for børn og undervisning har udsendt en vejledning hvori det fremgår, hvilke dokumenter en efterskole skal offentliggøre på sin hjemmeside. Formålet er dels at lette tilsynet for styrelsen og dels at skabe gennemsigtighed for unge og forældre, når de orienterer sig om og vælger efterskole.

På denne side finder du følgende:

SKOLENS VEDTÆGTER
Skolens vedtægter

KARAKTERER OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE
Overgangsfrekvens
Grundskolekarakterer 9 & 10
Grundskolers karakterfordeling

SKOLEÅRET 2017-18
Årsplan
Indholdsplan

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING (UVM)
UVM 2015

SELVEVALUERING
2014

2016