Vi forventer, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme.

HUSORDEN

Når du vælger at blive elev på Mellerup Efterskole, melder du dig ind i et forpligtende fællesskab, og siger dermed ja til en samlet helhed. For at dette fællesskab kan fungere, har vi en række forventninger til dig.

  • Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet, både i undervisningen og fællesskabet i øvrigt. Dvs. at vi forventer, at du kommer til tiden til undervisning, måltider, fællesarrangementer osv., hvor der er mødepligt og vi forventer ligeledes, at du møder forberedt, deltager aktivt og bidrager positivt til undervisningen og samværet.
  • Vi forventer, at du er en god kammerat. Vi forventer, at du viser hensyn overfor andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme.
  • Vi forventer at du respekterer natteroen. Dvs. vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Besøg på andre værelser må ske fra 07.45 til 22.00.
  • Vi forventer, at du passer på skolens bygninger og inventar. Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med omtanke og undlader at udøve hærværk af nogen art. Unødigt slid på bygninger og inventar kan medføre erstatningspligt.
  • Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger du får fra personalet. Herudover er der følgende regler, som du skal være indforstået med:
  • Du må ikke ryge når du er elev på Mellerup efterskole
  • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold. Ved tvivl kan du blive testet.
  • Seksuel samkvem er ikke tilladt.

Overtrædelse af eller fravigelse fra ovenstående kan medføre, at du mister retten til at være elev på Mellerup Efterskole.