STOREKOR OG LILLEKOR

På Mellerup synger du i skolens Storekor, som er et obligatorisk fællesfag for alle elever. Her arbejder vi med tre- og firstemmige rytmiske korarrangementer, som kan variere i sværhedsgrad. Allerede efter få uger har Storekor sin første optræden, når forældrene kigger forbi til forældredag.

I perioder af skoleåret  fungerer Storekor også som gadeorkester – et stort kor akkompagneret af blæs, percussion, bas, guitar m.m. Her er der fokus på performance, hvor koreografi er en vigtig del af udtrykket. Gadeorkesteret tager ud og optræder på gaden, både i Danmark og på vores udlandsturné.

Du mærker for alvor, hvad det vil sige at være Mellerupper i det store korfællesskab.

Hvis du brænder meget for kor, har du også mulighed for at være med i Lillekor. Lillekor er et valgfag og dermed ikke obligatorisk som Storekor. I Lillekor synger vi ofte arrangementer med lidt større udfordringer. I de ugentlige kortimer arbejder vi med indstudering, intonation, støtte, klang, grooves m.v.

Vi afholder korkoncerter hen over året, og ofte akkompagnerer eleverne selv til.

SANGERWORKSHOP

Her kan du træne din stemme og få mere tjek på forskellige sangteknikker. Hvad er twang, overdrive, belting? Hvordan kan jeg få mere power på stemmen? Hvad gør jeg for at komme op på de høje toner med en fed klang? Hvordan kan jeg undgå, at der hele tiden er luft på stemmen? Hvordan får jeg luft nok til at holde en lang tone, uden at stemmen knækker? Alle disse spørgsmål og flere til vil vi komme omkring.

Vi arbejder med vejrtrækning, støtte, klang, stemmekompression mm. Det gør vi gennem forskellige tekniske øvelser og sange i forskellige genrer, hvor du synger i gruppen eller solistisk og får råd og vejledning.

Desuden kan der blive mulighed for at lege med frasering, personligt udtryk, improvisation og circlesong.

SANGSKRIVERVÆRKSTED

Sangskriverværkstedet er et sted, hvor man kan prøve kræfter med at skrive sange. Der er både plads til nybegyndere i sangskrivning og de, der har komponeret i længere tid. Du vil komme til at arbejde med at skrive sange individuelt samt at co-write for både at kun finde din egen stil, men også at lade dig inspirere af de andre på holdet.

Alle på holdet performer for hinanden i løbet af hver lektion. Her lytter man til hinandens sange og giver hinanden konstruktiv feedback. Her er et forum, hvor kreativitet, det personlige udtryk og en stor lyst til selv at skabe musik er det centrale.

Dette hold bliver først oprettet efter jul.