STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen på Mellerup er en integreret del af opholdet. Vejledningen er målrettet mod at styrke dig i dit valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Alle elever får i løbet af året minimum en afklarende samtale med skolens vejleder Thomas Olesen. I denne samtale drøfter vi de ønsker, du har i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vi tager udgangspunkt i de ønsker og planer du har beskrevet i den uddannelsesplan, som du har arbejdet med, inden du begyndte på efterskolen. Dine planer skriver du ned i din uddannelsesplan. Den finder du på www.minuddannelse.dk, hvor du logger dig på med dit UNI-login. Hvis du efter den første samtale ikke er afklaret i valget af ungdomsuddannelse, tager vi endnu en samtale.

Formålet med vejledningen er blandt andet:

  • at sikre, at eleven træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har.
  • at give eleven viden og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der til bydes efter 9. eller 10. klasse.

Vejledningen tage sit udgangspunkt i:

  • Respekt for eleven og dennes ret til selvbestemmelse.
  • Uafhængighed og neutralitet i vejledningen.
  • Åbenhed om de rammer og vilkår, hvorunder vejledningen foregår.
  • Fortrolighed som udgangspunkt for vejledningssamtalen.
  • Saglighed i form af, at alle givne oplysninger skal være korrekte og ajourførte.

BROBYGNING

Hvis du går i 10. klasse, skal du i 1 uges brobygning. Brobygningen er fordelt således, at du skal tre dage på en ungdomsuddannelse og 2 dage på en anden. Du skal i brobygningen hjælpes til en afklaring omkring, hvilken ungdomsuddannelse, der passer til dine ønsker. Brobygningen foregår i Randers.