UNDERVISNINGSMILJØ

Mindst hvert tredje år skal vi som alle andre skoler og uddannelsessteder udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøet består af de tre hovedområder: det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Det er faktorer, som har indflydelse på elevernes og de studerendes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed. Hertil anvender vi spørgeskema udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Der er gennemført Undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2014-15.

Forstanderen følger løbende op på undervisningsmiljøet i samarbejde med medarbejdere og elever.

På Mellerup er det praksis at evaluere halvårligt med eleverne, hvor de har mulighed for at ytre sig om deres oplevelse af skolen og undervisningsmiljøet som en helhed. Det gør vi for hele tiden at kunne justere forhold med betydning for det aktuelle elevhold.

På Mellerup er det praksis, at vi evaluerer udvalgte emner halvvejs inde i skoleåret …