OM BESTYRELSESARBEJDET

”Jeg har kendt Mellerup, siden jeg selv gik på efterskolen i 1980-81, og jeg har fulgt med i stedets udvikling både som kontaktperson for min årgang og som aktiv i elevforeningen. Da mine egne børn også gerne ville gå på efterskolen, så kom der endnu en vinkel på. Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi jeg havde lyst til at gøre noget for den skole, der har givet mig og mine børn så meget godt.

Først kom jeg ind på sidelinjen som suppleant og senere som indvalgt bestyrelsesmedlem, tilbage i 2009. Det er både et stort ansvar og et stort privilegium at være en del af ’skolens øverste myndighed’. Men det, der egentlig motiverer mig, er ønsket om at gøre et stykke arbejde for hele skolen og for de folk, der udgør dens bankende hjerte – for det er et fantastisk sted.”

Heidi Flegal
medlem af bestyrelsen og referent

BESTYRELSEN

Mellerup Fri- og Efterskole har en bestyrelse, der er skolens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for den samlede økonomi og drift. Opgaverne er mangeartede og løses i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere, som har det pædagogiske ansvar og står for friskolens og efterskolens daglige drift. Ansvars- og opgavefordelingen er beskrevet i skolens vedtægter.

Bestyrelsen består af ni medlemmer. Der vælges to medlemmer af og blandt friskolens forældre forud for generalforsamlingen. Der vælges desuden syv medlemmer af og blandt skolekredsen på den årlige generalforsamling. Endelig vælges der tre suppleanter.

Skolekredsens medlemmer er typisk forældre til nuværende og tidligere børn på fri-og efterskolen og andre med tilknytning til fri- og efterskoleverdenen eller lokalsamfundet Mellerup. Forældre, med et barn tilmeldt friskolen eller efterskolen er automatisk medlem af skolekredsen. Herefter koster det 100 kr. om året at være medlem.

Hvis du er interesseret i at høre mere om bestyrelsens arbejde eller opstille til næste valg, så er du velkommen til at kontakte formanden.

Hvert år i april er der generalforsamling på Mellerup Fri- og Efterskoles generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, og suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen holder møde cirka en gang om måneden, hvor også skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager. Bestyrelsen deltager i udvalgsarbejde og arrangementer på både friskolen og efterskolen. Mødereferaterne opbevares og kan ses på skolens kontor.

Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og dermed ulønnet.

BESTYRELSENS MEDLEMMER

 • Lars Keld Hansen
 • Niels Tvedegaard
 • Annette Marcussen
 • Dorthe Dee Olsen
 • René Rasmussen
 • Palle Sørensen
 • Lars Søndergaard
 • Helle Villekær Thorsen
 • Karen Lis Kristensen
 • Ellen Jensen
 • Ella Jensen
 • Torben Støvring
 • Anne Dahl Iversen
 • Thomas Olesen
 • Else Kaag
 • Helle Smith Helles
 • Formand
 • Næstformand
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Medarbejderrepræsentant
 • Medarbejderrepræsentant
 • Medarbejderrepræsentant
 • Forstander
 • Viceforstander
 • Friskoleleder
 • Leder af naturbørnehave og fritidsordning
 • 40567751
 • 2097 0273
 • 8691 2359/4044 0480
 • 2149 6863 / 5156 2915
 • 2891 9608
 • 4062 2455
 • 30855616
 • 61782477
 • 26160447
 • 8644 1862
 • 6080 2448
 • 2145 2609
 • 4014 7199
 • 3022 2258
 • 2421 6939
 • 26374561
 • Lars.keld.hansen@gmail.com
 • niels@ifro.ku.dk
 • anm@tulip.dk
 • mail@dorthedee.dk
 • rene@rasmussening.dk
 • palle.underwater@gmail.com
 • lars@rgf.dk
 • helledynamoen@gmail.com
 • karenliskristensen@gmail.com
 • emj@kubik.dk
 • ejmellerup@gmail.com
 • lohast@mail.dk
 • kontor@mellerupefterskole.dk
 • tomellerup@gmail.com
 • kontoret@mellerupfriskole.dk
 • kontor@mellerupnaturbfo.dk