Bestyrelse
Mellerup Efterskole, Friskole og Børnehus

Mellerup Fri- og Efterskole og herunder naturbørnehuset har en fælles bestyrelse, der er skolen øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede økonomi og drift. Opgaverne er mangeartede og løses i samarbejde med skolens ledelse, der har det pædagogiske ansvar og står for friskolens og efterskolens daglige drift. Ansvars- og opgavefordelingen er beskrevet i skolens vedtægter.

Bestyrelsen består af ni medlemmer. Der vælges to medlemmer af og blandt friskolens forældre forud for generalforsamlingen. Der vælges desuden syv medlemmer af og blandt skolekredsen på den årlige generalforsamling. Endelig vælges der tre suppleanter.

Skolekredsens medlemmer er typisk forældre til nuværende og/eller tidligere børn i naturbørnehuset, friskolen og efterskolen og andre med tilknytning til skolerne eller lokalsamfundet omkring Mellerup. Forældre med et barn tilmeldt friskolen, naturbørnehuset eller efterskolen er automatisk medlem af skolekredsen. For alle andre koster det 100 kr. om året at være medlem.

Hvis du er interesseret I at høre mere om bestyrelsens arbejde eller opstille til næste valg, så er du velkommen til at kontakte formanden.