Bestyrelse
Mellerup Efterskole, Friskole og Børnehus

Mellerup Børnehus, Fri- og Efterskole har en fælles bestyrelse, der er skolen øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede økonomi og drift. Opgaverne er mangeartede og løses i samarbejde med skolens ledelse, der har det pædagogiske ansvar og står for børnehusets, friskolens og efterskolens daglige drift. Ansvars- og opgavefordelingen er beskrevet i skolens vedtægter.

Bestyrelsen består af otte medlemmer. Der vælges to medlemmer af og blandt friskolens forældre og to medlemmer af og blandt børnehusets forældre forud for generalforsamlingen. Efterskolens elevforenings bestyrelse vælger et medlem. Der vælges desuden tre medlemmer af og blandt medlemskredsen på den årlige generalforsamling. Endelig vælges der tre suppleanter.

Medlemskredsens medlemmer er typisk forældre til nuværende og/eller tidligere børn i børnehuset, friskolen og efterskolen og andre med tilknytning til skolerne eller lokalsamfundet omkring Mellerup. Forældre med et barn tilmeldt friskolen, børnehuset eller efterskolen er automatisk medlem af medlemskredsen. For alle andre koster det 100 kr. om året at være medlem.

Hvis du er interesseret I at høre mere om bestyrelsens arbejde eller opstille til næste valg, så er du velkommen til at kontakte formanden.