SKOLENS PROFIL
MELLERUP EFTERSKOLE

Melleup Efterskole ligger i den smukke natur ud til Randers Fjord. Skolen har plads til 100 elever fordelt på 9. og 10. klasse.

På Mellerup Efterskole har vi ambitioner for læring – vi udvikler os sammen, både personligt, socialt og fagligt. Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på tid den fremtid, der venter dig – både personligt og professionelt. Derfor træner du både færdigheder, vedholdenhed og kreativitet, dine evne til at eksperimentere og samarbejde – og meget vigtigt – så styrker du dine kompetencer og dit mod til at realisere dine idéer og føre dine drømme ud i livet – til glæde for både dig selv og andre.

På Mellerup Efterskole spiller musikken en stor rolle og vi arbejder målrettet med at udvikle dine færdigheder, din forståelse og din kreativitet i musikken. Vi udfordrer alle – så du er velkommen – uanset erfaring og niveau. Sammen med musikken har fortælling, medborgerskab, bevægelse, kreativitet og oplevelser i naturen en vigtig plads i hverdagen.

Du vælger et af de tre profilfag Musik, Dans eller Video og Visuals. I profilfagene kan du udvikle dig og eksperimentere sammen med andre, der brænder for det samme som dig. Vi har både idrætslige, kreative og musiske valgfag, som du kan lave din helt egen kombination af.

Vi tilbyder boglig undervisning og afgangsprøver på 9. og 10 klassetrin. Vi arbejder med stor fleksibilitet i de boglige fag, så vi opnår mest mulig læring for den enkelte. Det betyder, at undervisningen i perioder foregår på tværs af 9. og 10. klasse eller niveaudelt – og at vi kan lave supplerende undervisning og støtte til elever med ordblindhed.

Mellerup Efterskole ligger smukt ved Randers Fjord midt mellem Aarhus og Aalborg. Der går flere gange dagligt busser til og fra Randers, hvor der er togstation. Eleverne kører ofte sammen, når de skal hjem på weekend.

På Mellerup Efterskole bidrager vi alle til at skabe en tryg hverdag, et godt læringsmiljø – og et fantastisk fællesskab. Vi glæder os til at se dig på Mellerup Efterskole.