ØKONOMI
MELLERUP EFTERSKOLE

Vi har samlet en række vigtige oplysninger om økonomien i forbindelse med et efterskoleophold. Vores mål er at skabe tydelighed og tryghed om grundlæggende forhold på Mellerup Efterskole.

OPTAGELSE PÅ MELLERUP EFTERSKOLE
Forud for skolestart opkræver efterskolen et gebyr på 3.000 kr. Betaling af gebyret er også familiens tilkendegivelse af, at man ønsker en plads på Mellerup Efterskole.

Tilmeldingsgebyret kan betales via bankoverførsel til konto i Sparekassen Kronjylland:

  • Reg. nr. 9331
  • Kontonr. 9705546
  • Bemærkning til modtager: Elevens navn

Når optagelsesgebyr er betalt, er eleven sikret en plads på elevholdet.

En aftale om et efterskoleophold indgås sædvanligvis for et helt skoleår. Det sker dog, at elever optages efter skoleårets start, hvis en elev f.eks. foretager et skoleskift. I så fald skal optagelsesgebyret indbetales senest 8 dage efter at skolekontrakten er underskrevet.

Skolen tilbagebetaler ikke gebyret, selvom en elev fortryder sin optagelse.

HVAD KOSTER ET EFTERSKOLEOPHOLD?
Prisen for et efterskoleophold på Mellerup Efterskole er 2.800 kr. pr. uge i 42 uger (skoleåret 24/25).

Herfra skal trækkes statstilskuddet, som beregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole.

Skolen søger statstilskud på vegne af familien.

Skolepengene betales en måned forud og opkræves over 10 rater. I modtager et indbetalingskort, som vi beder jer tilmelde betalingsservice.

LOKAL ELEVSTØTTE (INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE)
Ud over statstilskuddet er der mulighed for at søge individuel supplerende elevstøtte.

En eventuelt ansøgning om supplerende elevstøtte sendes direkte til efterskolen.

Tildeling af støtten er baseret på en konkret og individuel vurdering ud fra følgende kriterier:

  • Familiens sociale situation, der kan være præget af sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende.
  • Familiens økonomiske situation, der kan handle om, at familien er kommet i klemme pga. en betydelig indtægtsnedgang eller uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Søskenderabat, hvor flere børn i familien tager på efterskole det samme år.
  • Andre forhold

Familier der ønsker at komme i betragtning til supplerende støtte skal indsende en ansøgning på mail med begrundelse og vedhæfte de seneste tre årsopgørelser og eventuelt anden relevant dokumentation.  Ansøgningen sendes sikkert via forældreintranettet “Viggo”.

Skolens forstander laver et individuelt skøn med afsæt i ovenstående kriterier og tildeler typisk støtten i portioner af 10.000 – 15.000 kr. for et skoleår. Beløbets størrelse sikrer, at flest mulige familier får gavn af den supplerende støtte.

Der kan i helt ekstraordinære tilfælde tildeles mere end 15.000 kr. til en elev pr. efterskoleår.

Søskenderabat er kr. 150 pr. uge. / pr. barn

LOMMEPENGE
Et efterskoleår kræver ikke flere lommepenge, end hvad unge mennesker plejer at bruge. Det er vores erfaring, at behov og forbrug er meget forskelligt fra elev til elev.

Elevholdet beslutter fra år til år forskellige aktiviteter og/eller køb, som vi somme tider hjælper med at organisere ex. indkøb af en hættetrøje med årgangens eget logo, årgangens ”blå-bog” og tilsvarende. Det er noget eleverne selv betaler.

Der etableres en elevorganiseret kiosk. Et eventuelt overskud benytter eleverne ofte til medfinansiering af årgangens ”blå bog”. For at bakke op om den elevorganiserede kiosk tillader vi ikke enkeltelevers salg af sodavand, nudler osv. I elevkiosken betales der både kontant og med MobilePay.

Skolen rejser hvert år til udlandet. Rejsen er inkluderet i skolepengene. Det betyder, at skolen betaler alle udgifter til transport, mad og fælles aktiviteter. Nogle frokostmåltider betaler eleverne med madpenge, som skolen giver til eleverne.

På rejsen kan eleverne få brug for lommepenge til slik og sodavand, cafébesøg, shopping og lignende.

Der tages hvert år et skolefoto ”composite” med alle elever. Det er inkluderet i skolepengene.

HVAD KOSTER SOLOUNDERVISNING?
Nogle elever har før de kom til Mellerup Efterskole modtaget undervisning i den kommunale musikskole eller tilsvarende. Vi tilbyder derfor, at stille skolens rammer til rådighed for at eleverne kan fortsætte deres soloundervisning. Det sker på musikskolelignende vilkår og betales særskilt. Soloundervisningen varetages af eksterne undervisere med en solid musikfaglig baggrund, som Mellerup Efterskole laver aftale med.

Skolen kan ikke garantere, at vi kan finde en lærer til alle instrumenter, men i de fleste tilfælde kan det lade sig gøre.

Undervisningen ligger i perioden fra oktober til april. Der betales for i alt 15 lektioner af 25 minutter. Prisen er 3.000 kr., som betales over to rater (november og februar) sammen med skolepengene.

Ansøgning om soloundervisning udfyldes i forbindelse med optagelse.

Fortryder eleven sin tilmelding til soloundervisning betales pengene ikke tilbage, da skolen indgår en bindende kontrakt med eksterne undervisere for hele perioden.

Har du spørgsmål?
Ring til os på 86 44 13 39